USŁUGI KOMPLEKSOWE

Zakres usług kompleksowych Centrum Techniki Grzewczej:
 • budowa sieci cieplnej w technologii tradycyjnej oraz preiziolowanej,
 • produkcja węzłów cieplnych,
 • serwis i eksploatację urządzeń i instalacji węzłów cieplnych,
 • budowa, modernizacja, remonty i eksploatacja lokalnych kotłowni węglowych, gazowych i olejowych,
 • kontrola stanu technicznego urządzeń energetycznych oraz ich planowych przeglądów,
 • diagnozowanie przyczyn wadliwej pracy urządzeń energetycznych , naprawy usterek i uszkodzeń,
 • badanie grubości ścian rur stalowych miernikiem ultradźwiękowym,
 • wykrywanie stanów awaryjnych w sieciach z rur preizolowanych reflektometrem (RB6000),
 • kontrolę szczelności instalacji gazowych.
Usługi warsztatowe:
 • obróbka skrawaniem, toczenie i frezowanie,
 • roboty ogólno-ślusarskie,
 • wykonywanie konstrukcji stalowych‑spawanych,
 • wykonywanie gotowych podzespołów do maszyn i urządzeń
 • regeneracja armatury CO i wod-kan (zawory, filtry).
Usługi elektryczno instalacyjne:
 • dokonywanie pomiarów ochronnych urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • wykonywanie remontów instalacji elektrycznych;
 • naprawa elektronarzędzi.